نمایش دادن همه 6 نتیجه

پچ کورد فیبر نوری SC-SC سینگل مود بیست متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای SC و SC بیست متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس

پچ کورد فیبر نوری SC-SC سینگل مود پانزده متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای SC و SC پانزده متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس

پچ کورد فیبر نوری SC-SC سینگل مود پنج متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای SC و SC پنج متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس

پچ کورد فیبر نوری SC-SC سینگل مود ده متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای SC و SC ده متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس

پچ کورد فیبر نوری SC-SC سینگل مود سه متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای SC و SC سه متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس

پچ کورد فیبر نوری SC-SC سینگل مود یک متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای SC و SC یک متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس