نمایش دادن همه 6 نتیجه

پچ کورد فیبر نوری SC-LC سینگل مود بیست متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای SC و LC بیست متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس 3mm

پچ کورد فیبر نوری SC-LC سینگل مود پانزده متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای SC و LC پانزده متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس

پچ کورد فیبر نوری SC-LC سینگل مود پنج متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای SC و LCپنج متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس

پچ کورد فیبر نوری SC-LC سینگل مود دو متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای SC و LC دو متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ با قطر 3mm

پچ کورد فیبر نوری SC-LC سینگل مود سه متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای SC و LC سه متری با روکش نسوز با سرعت ۱۰ گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ با قطر 3mm

پچ کورد فیبر نوری SC-LC سینگل مود یک متری

پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای SC و LC یک متری با روکش نسوز با سرعت 10 گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ با قطر 3mm