نمایش دادن همه 4 نتیجه

پچ کورد cat7a پنج متری

پچکورد مسی 5m دسته بندی : cat7a نوع کابل : FFTP رنگ : نارنجی پارت نامبر : N101.23AHO

پچ کورد cat7a دو متری

پچکورد مسی 2m دسته بندی : cat7a نوع کابل : FFTP رنگ : نارنجی پارت نامبر : N101.23AEO

پچ کورد cat7a سه متری

پچکورد مسی 3m دسته بندی : cat7a نوع کابل : FFTP رنگ : نارنجی پارت نامبر : N101.23AFO

پچ کورد cat7a یک متری

پچکورد مسی 1m دسته بندی : cat7a نوع کابل : FFTP رنگ : نارنجی پارت نامبر : N101.23ACO