نمایش دادن همه 4 نتیجه

پچ کورد cat7 پنج متری

پچکورد مسی 5m دسته بندی : cat7 نوع کابل :SFTP رنگ : نارنجی پارت نامبر :N101.239HO

پچ کورد cat7 دو متری

پچکورد مسی 2m دسته بندی : cat7 نوع کابل : SFTP رنگ : نارنجی پارت نامبر: N101.239EO

پچ کورد cat7 سه متری

پچکورد مسی 3m دسته بندی : cat7 نوع کابل : SFTP رنگ : نارنجی پارت نامبر: N101.239FO

پچ کورد cat7 یک متری

پچکورد مسی 1m دسته بندی : cat7 نوع کابل : SFTP رنگ : نارنجی پارت نامبر : N101.239CO