نمایش 1–12 از 18 نتیجه

پیگتیل فیبر نوری din سینگل مود یک و نیم متری

پیگتیل فیبر نوری سینگل مود با کانکتور din متراژ: 1.5 متری رنگ:زرد

پیگتیل فیبر نوری fc سینگل مود یک و نیم متری

پیگتیل فیبر نوری سینگل مود با کانکتور fc متراژ: 1.5 متری رنگ:زرد 3mm

پیگتیل فیبر نوری fc مالتی مود یک و نیم متری

پیگتیل فیبر نوری سینگل مود با کانکتور fc متراژ: 1.5 متری رنگ:نارنجی 3mm

پیگتیل فیبر نوری lc سینگل مود یک و نیم متری

پیگتیل فیبر نوری سینگل مود با کانکتور lc متراژ: 1.5 متری رنگ:زرد 900 میکرون

پیگتیل فیبر نوری lc سینگل مود یک و نیم متری 12 رنگ

پیگتیل فیبر نوری سینگل مود با کانکتور lc متراژ: 1.5 متری رنگ:12 رنگ 900 میکرون

پیگتیل فیبر نوری lc مالتی مود 62/5 میکرون یک و نیم متری

پیگتیل فیبر نوری مالتی مود 62/5 میکرون با کانکتور lc متراژ: 1.5 متری رنگ:نارنجی

پیگتیل فیبر نوری lc مالتی مود om3 یک ونیم متری

پیگتیل فیبر نوری مالتی مود om3 با کانکتور lc متراژ: 1.5 متری رنگ:آکوا 900 میکرون

پیگتیل فیبر نوری lc مالتی مود om4 یک و نیم متری

پیگتیل فیبر نوری مالتی مود om4 با کانکتور lc متراژ: ۱.۵ متری رنگ: بنفش ۹۰۰ میکرون

پیگتیل فیبر نوری lc مالتی مود یک و نیم متری

پیگتیل فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتور lc متراژ: ۱.۵ متری رنگ:نارنجی ۹۰۰ میکرون

پیگتیل فیبر نوری mtrj مالتی مود om2 یک و نیم متری

پیگتیل فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتور mtrj متراژ: 1.5 متری رنگ:نارنجی

پیگتیل فیبر نوری sc سینگل مود یک و نیم متری

پیگتیل فیبر نوری سینگل مود با کانکتور sc متراژ: 1.5 متری رنگ:زرد 900 میکرون

پیگتیل فیبر نوری sc سینگل مود یک و نیم متری 12 رنگ

پیگتیل فیبر نوری سینگل مود با کانکتور sc متراژ: 1.5 متری رنگ:12 رنگ 900 میکرون