نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

پیگتیل فیبر نوری fc سینگل مود یک و نیم متری

16,000 تومان
پیگتیل فیبر نوری سینگل مود با کانکتور fc متراژ: 1.5 متری رنگ:زرد 3mm

پیگتیل فیبر نوری lc سینگل مود یک و نیم متری

15,000 تومان
پیگتیل فیبر نوری سینگل مود با کانکتور lc متراژ: 1.5 متری رنگ:زرد 900 میکرون

پیگتیل فیبر نوری lc سینگل مود یک و نیم متری 12 رنگ

192,000 تومان
پیگتیل فیبر نوری سینگل مود با کانکتور lc متراژ: 1.5 متری رنگ:12 رنگ 900 میکرون

پیگتیل فیبر نوری lc مالتی مود om3 یک ونیم متری

17,000 تومان
پیگتیل فیبر نوری مالتی مود om3 با کانکتور lc متراژ: 1.5 متری رنگ:آکوا 900 میکرون

پیگتیل فیبر نوری sc سینگل مود یک و نیم متری

15,000 تومان
پیگتیل فیبر نوری سینگل مود با کانکتور sc متراژ: 1.5 متری رنگ:زرد 900 میکرون

پیگتیل فیبر نوری sc مالتی مود om2 یک و نیم متری

16,000 تومان
پیگتیل فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتور sc متراژ: 1.5 متری رنگ:نارنجی 900 میکرون

پیگتیل فیبر نوری sc مالتی مود om3 یک و نیم متری

17,000 تومان
پیگتیل فیبر نوری مالتی مود om3 با کانکتور sc متراژ: 1.5 متری رنگ:آکوا 900 میکرون

پیگتیل فیبر نوری sc مالتی مود om4 یک و نیم متری

18,000 تومان
پیگتیل فیبر نوری مالتی مود om4 با کانکتور sc متراژ: 1.5 متری رنگ:بنفش 900 میکرون

پیگتیل فیبر نوری st سینگل مود یک و نیم متری

17,000 تومان
پیگتیل فیبر نوری سینگل مود با کانکتور st متراژ: 1.5 متری رنگ:زرد 3mm