قلم فیبر نوری

  • قلم فیبرنوری می‌تواند تا ۳۰ کیلومتر نور مرئی را پرتاب کند.
  • استفاده از قلم نوری بسیار آسان می باشد.
  • ابزاری سبک و کاربردی
  • قیمت مناسب