نمایش دادن همه 7 نتیجه

پچ پنل 12 پورت رکمونت فیبر نوری

پچ پنل آنلودد 12 پورت داپلکس ریلی یک یونیت بدنه فلزی مستحکم مشکی

پچ پنل 12 پورت رکمونت فیبر نوری نگزنس

صفحه اتصالات با 24 گردگیر و کشوکامل فلزی(خالی) N441.203 پچ پنل آنلودد 12 پورت داپلکس ریلی یک یونیت بدنه فلزی مستحکم

پچ پنل 24 پورت رکمونت فیبر نوری

پچ پنل آنلودد 24 پورت داپلکس ریلی یک یونیت بدنه فلزی مستحکم مشکی

پچ پنل 4 پورت دیواری فیبر نوری

باکس فیبر نوری چهار پورت دیواری 4 پورت داپلکس فلزی مشکی

پچ پنل 48 پورت رکمونت فیبر نوری

پچ پنل آنلودد 48 پورت داپلکس ریلی دو یونیت بدنه فلزی مستحکم

پچ پنل 6 پورت دیواری فیبر نوری

باکس فیبر نوری شش پورت دیواری 6 پورت داپلکس فلزی مشکی

کاست فیبر نوری

کاست فیبر نوری وسیله ای برای حفظ و سامان دهی شبکه در نقاط اتصال فیبر ها به یکدیگر است. کاست