نمایش 1–12 از 62 نتیجه

پچ کورد فیبر نوری DIN-DIN سینگل مود پنج متری

336,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای din و din پنج متری با روکش نسوز با سرعت 10 گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ با قطر 3mm

پچ کورد فیبر نوری DIN-DIN سینگل مود ده متری

356,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای din و din ده متری با روکش نسوز با سرعت 10 گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری DIN-DIN سینگل مود دو متری

324,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای din و din دو متری با روکش نسوز با سرعت 10 گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ با قطر 3mm

پچ کورد فیبر نوری DIN-DIN سینگل مود سه متری

328,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای din و din سه متری با روکش نسوز با سرعت 10 گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ با قطر 3mm

پچ کورد فیبر نوری DIN-DIN سینگل مود یک متری

320,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای din و din یک متری با روکش نسوز با سرعت 10 گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ با قطر 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود پانزده متری

108,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC پانزده متری 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود پنج متری

68,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC پنج متری داپلکس 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود ده متری

88,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC ده متری داپلکس 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود دو متری

56,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC دو متری 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود سه متری

60,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC سه متری داپلکس 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود یک متری

52,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC یک متری 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC-LC سینگل مود بیست متری

126,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و LC بیست متری 9/۱۲۵ با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm