نمایش 1–12 از 90 نتیجه

نمایش 9 24 36

پچ کورد فیبر نوری FC_FC مالتی مود پانزده متری

178,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتورهای ST و ST پانزده متری داپلکس 50/125 با روکش نسوز با سرعت 1گیگ به همراه کلیپس رنگ نارنجی 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC مالتی مود پنج متری

113,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتورهای FC و FC پنج متری 50/125 با روکش نسوز با سرعت 1گیگ به همراه کلیپس رنگ نارنجی 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC مالتی مود ده متری

145,500 تومان
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتورهای FC و FC ده متری 50/125 با روکش نسوز با سرعت 1گیگ به همراه کلیپس رنگ نارنجی 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC مالتی مود دو متری

93,500 تومان
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتورهای FC و FC دو متری 50/125 با روکش نسوز با سرعت 1گیگ به همراه کلیپس رنگ نارنجی 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC مالتی مود سه متری

100,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتورهای FC و FC سه متری 50/125 با روکش نسوز با سرعت 1گیگ به همراه کلیپس رنگ نارنجی 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC مالتی مود یک متری

87,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتورهای FC و FC یک متری 50/125 با روکش نسوز با سرعت 1گیگ به همراه کلیپس رنگ نارنجی 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC-LC مالتی مود پانزده متری

171,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتورهای FC و LC پانزده متری 50/125 با روکش نسوز با سرعت 1گیگ به همراه کلیپس رنگ نارنجی 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC-LC مالتی مود پنج متری

106,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتورهای FC و LC پنج متری 50/125 با روکش نسوز با سرعت 1گیگ به همراه کلیپس رنگ نارنجی 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC-LC مالتی مود ده متری

138,500 تومان
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتورهای FC و LC ده متری 50/125 با روکش نسوز با سرعت 1گیگ به همراه کلیپس رنگ نارنجی 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC-LC مالتی مود دو متری

86,500 تومان
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتورهای FC و LC دو متری 50/125 با روکش نسوز با سرعت 1گیگ به همراه کلیپس رنگ نارنجی 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC-LC مالتی مود سه متری

93,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتورهای FC و LC سه متری 50/125 با روکش نسوز با سرعت 1گیگ به همراه کلیپس رنگ نارنجی 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC-LC مالتی مود یک متری

80,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتورهای FC و LC یک متری 50/125 با روکش نسوز با سرعت 1گیگ به همراه کلیپس رنگ نارنجی 3mm