نمایش 1–12 از 146 نتیجه

نمایش 9 24 36

پچ کورد فیبر نوری DIN-DIN سینگل مود پنج متری

362,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای din و din پنج متری با روکش نسوز با سرعت 10 گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ با قطر 3mm

پچ کورد فیبر نوری DIN-DIN سینگل مود دو متری

354,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای din و din دو متری با روکش نسوز با سرعت 10 گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ با قطر 3mm

پچ کورد فیبر نوری DIN-DIN سینگل مود سه متری

358,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای din و din سه متری با روکش نسوز با سرعت 10 گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ با قطر 3mm

پچ کورد فیبر نوری DIN-DIN سینگل مود یک متری

350,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای din و din یک متری با روکش نسوز با سرعت 10 گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ با قطر 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود پانزده متری

136,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC پانزده متری 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود پنج متری

108,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC پنج متری داپلکس 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود ده متری

125,500 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC ده متری داپلکس 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود دو متری

97,500 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC دو متری 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود سه متری

101,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC سه متری داپلکس 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC سینگل مود یک متری

94,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری سینگل مود با کانکتورهای FC و FC یک متری 9/125 با روکش نسوز با سرعت 10گیگ به همراه کلیپس زرد رنگ 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC مالتی مود پانزده متری

178,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتورهای ST و ST پانزده متری داپلکس 50/125 با روکش نسوز با سرعت 1گیگ به همراه کلیپس رنگ نارنجی 3mm

پچ کورد فیبر نوری FC_FC مالتی مود پنج متری

113,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری مالتی مود om2 با کانکتورهای FC و FC پنج متری 50/125 با روکش نسوز با سرعت 1گیگ به همراه کلیپس رنگ نارنجی 3mm