نمایش دادن همه 4 نتیجه

مدیا کانورتور سینگل مود 10/100

مدیا کانورتور سرعت 10/100 سینگل مود نوع کانکتور : sc st

مدیا کانورتور سینگل مود 10/100/1000

مدیا کانورتور سرعت 1000 سینگل مود نوع کانکتور : sc st

مدیا کانورتور مالتی مود 10/100

مدیا کانورتور مالتی مود سرعت 1000 نوع کانکتور : Sc duplex

مدیا کانورتور مالتی مود 10/100/1000

مدیا کانورتور مالتی مود سرعت 1000 نوع کانکتور : Sc duplex