نمایش دادن همه 12 نتیجه

کابل 8 کر سینگل مود ایندور

 • نوع کالا: کابل فیبر نوری 8Core
 • نوع فیبر: SM
 • طول کابل: ۲۰۰۰ متر
 • رنگ کابل: زرد

کابل دراپ فیبر نوری 2 کر indoor

 • نوع کالا : کابل دراپ فیبر نوری
 • کاربرد : داخلی (Indoor)
 • تعداد کور : 2
 • نوع فیبر : سینگل مد (Single Mode)
 • استاندارد : G657A2
 • جنس روکش : LSZH
 • رنگ روکش : مشکی

کابل دراپ فیبر نوری 2 کر outdoor

 • نوع کابل فیبر نوری: کابل Drop
 • کاربرد : Outdoor
 • تعداد کور : 2
 • سایز کابل: 3*2
 • نوع فیبر : سینگل مد (Single Mode)
 • جنس روکش : LSZH
 • رنگ روکش : مشکی

کابل فیبر نوری 12 کر سینگل مود اوت دور آرمورد

 • نوع کالا: کابل فیبر نوری 12Core
 • نوع فیبر: Single Mode
 • طول کابل: 2000 متری
 • رنگ کابل: مشکی
 • پوشش کابل: پلی اتیلن

کابل فیبر نوری 12 کر سینگل مود ایندور

 • نوع کالا: کابل فیبر نوری 12Core
 • نوع فیبر: SM
 • طول کابل: 2000 متر
 • رنگ کابل: زرد

کابل فیبر نوری 24 کر سینگل مود اوت دور آرمورد

 • نوع کالا: کابل فیبر نوری 24Core
 • نوع فیبر: Single Mode
 • طول کابل: 2000 متری
 • رنگ کابل: مشکی
 • پوشش کابل: پلی اتیلن

کابل فیبر نوری 24 کر سینگل مود ایندور

 • نوع کالا: کابل فیبر نوری 24Core
 • نوع فیبر: SM
 • طول کابل: 2000 متر
 • رنگ کابل: زرد

کابل فیبر نوری 48 کر سینگل مود اوت دور آرمورد

 • نوع کالا: کابل فیبر نوری 48Core
 • نوع فیبر: Single Mode
 • طول کابل: 2000 متری
 • رنگ کابل: مشکی
 • پوشش کابل: پلی اتیلن

کابل فیبر نوری 48 کر سینگل مود ایندور

 • نوع کالا: کابل فیبر نوری 48Core
 • نوع فیبر: SM
 • طول کابل: ۲۰۰۰ متر
 • رنگ کابل: زرد

کابل فیبر نوری 8 کر سینگل مود اوت دور آرمورد

 • نوع کالا: کابل فیبر نوری 8Core
 • نوع فیبر: Single Mode
 • طول کابل: ۲۰۰۰ متری
 • رنگ کابل: مشکی
 • پوشش کابل: پلی اتیلن

کابل فیبر نوری دراپ 4 کر indoor

 • نوع کابل فیبر نوری: کابل Drop
 • کاربرد : Outdoor و Indoor
 • تعداد کور : 4
 • سایز کابل: 2*4
 • نوع فیبر : سینگل مد (Single Mode)
 • جنس روکش : LSZH
 • رنگ روکش : مشکی

کابل فیبر نوری دراپ 4 کر outdoor

 • نوع کابل فیبر نوری: کابل Drap
 • کاربرد : Outdoor
 • تعداد کور : 4
 • سایز کابل: 3*4
 • نوع فیبر : سینگل مد (Single Mode)
 • جنس روکش : LSZH
 • رنگ روکش : مشکی