بلاگ پارس پروشات

Nexans از انتقال انرژی آلمان با برق رسانی BorWin 6 برای TenneT حمایت می کند

نگزنس یک قرارداد کلید در دست برای ساخت و نصب کابل‌های زیردریایی و زمینی با طول بی‌سابقه جریان مستقیم (DC) برای BorWin 6 توسط TenneT دریافت کرده است. اتصال جریان مستقیم 320 کیلو ولت به طول 235 کیلومتر تا 980 مگاوات را از خوشه BorWin منتقل می کند. خوشه BorWin پس از اتمام، ظرفیت انتقال تقریباً 4 گیگاوات خواهد داشت که برای تامین حدود 5 میلیون خانوار آلمانی کافی است.  یک عامل کلیدی برای انتقال انرژی آلمان – Energiewende است. این قرارداد بیشتر نکسانس را به عنوان یک رهبر در انتقال جهانی به انرژی پاک تقویت می کند.

انتقال انرژی آلمان یکی از بزرگترین پروژه هایی است که آلمان انجام داده است.


این کشور که در تلاش برای استقلال انرژی است، می‌خواهد از سوخت‌های فسیلی دور شده و به سمت منابع تجدیدپذیر انرژی حرکت کند و اساساً عرضه انرژی را تغییر دهد.
آلمان سرمایه‌گذاری زیادی در انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی باد فراساحلی که در خارج از دریا تولید می‌شود، سرمایه‌گذاری کرده است.  انتظار می‌رود بلوک اساسی برای تامین انرژی در آینده باشد.
آلمان به دنبال افزایش ظرفیت بادی فراساحلی با هدف قرار دادن 30 گیگاوات تا سال 2030 و ترکیب انرژی آنها از 80 درصد انرژی های تجدیدپذیر در همان چارچوب زمانی است.
پروژه BorWin6 به آلمان کمک می کند تا به این نقاط عطف دست یابد. تا سال 2027، سیزده اتصال به شبکه DC در دریای شمال تکمیل شد. ظرفیت انتقال بیش از 10.5 گیگاوات خواهد داشت که برای تامین انرژی تجدیدپذیر حدود 13 میلیون خانوار در آلمان کافی است.

برای برق رسانی به پروژه BorWin6، Nexans کابل های هسته 320 کیلوولت DC XLPE 1 را برای مشتری خود، TenneT، تولید، نصب و محافظت خواهد کرد.

بخش زیر دریا که در سایت گل سرسبد نکسانس در هالدن نروژ ساخته می شود 2×190 کیلومتر و قسمت زمینی که در سایت Nexans در شارلوای بلژیک ساخته می شود، 2×46 کیلومتر خواهد بود. پیوند HVDC یک 320 کیلو ولت در یک بسته دو قطبی خواهد بود. این قرارداد شامل ارائه کامل مهندسی، تدارکات، ساخت و نصب و راه اندازی (EPCI) است. BorWin6 آخرین پروژه 320 کیلوولت HVDC TenneT برای اتصال تقریباً 1 گیگاوات باقیمانده از خوشه BorWin در دریای شمال آلمان به شبکه خشکی است. این پروژه در طرح توسعه منطقه آلمان (FEP از BSH) گنجانده شده است و عملیات اجرایی آن در سال 2027 آغاز خواهد شد. تعهد به نوآوری و پایداری، تمرکز بر برق‌رسانی و سرمایه‌گذاری‌های اخیر ما (قایق کابل‌گذاری آرورا، توسعه کارخانه هالدن) که به پروژه‌های HVDC اختصاص دارد، Nexans را به عنوان بازیگر اصلی انتقال انرژی تبدیل می‌کند.

Back to list

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *